هدف اصلی تشکیل گروه مشاور استیت این بوده که اطلاعات کاملا شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های قبرس شمالی را به هم وطنان عزیز ارائه دهد تا صرفا بر مبنای تبلیغات تحت تاثیر قرار نگرفته و با توجه به شرایط خود و مزایا و مسائل قبرس شمالی در خصوص خرید ملک و یا اقامت در قبرس شمالی اقدام نمایند گروه مشاور استیت با مشاورانی همکاری دارد که سابقه بیش از ۱۸ ساله در قبرس شمالی دارند

و به تمام قوانین و جزئیات قبرس شمالی تسلط کافی دارند این شرکت امیدوارست با مشاوره درست و صادقانه باعث شود که هم وطنان گرامی در خصوص سرمایه گذاری و اقامت قبرس شمالی بهترین تصمیم را بگیرند

با آرزوی موفقیت و شاد کامی برای همه هم وطنان عزیز